ประเทศเวียดนาม ดินแดนแห่งวัฒนธรรมโบราณเหมะแก่การท่องเที่ยว

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม มีชื่ออย่างทางกลางว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทางด้านตะวันออกสุดของคราบสมุทรอินโดจีน มีเมืองหลวงชื่อฮานอย แต่เมืองที่ใหญ่สุดคือ นครโฮจิมินห์

ประวัติเกี่ยวกับ ประเทศเวียดนาม

กล่าวถึงนครโฮจิมินห์เป็นเมื่อที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตก เพราะเวียดนามนั้นเคยถูกปกครองโดยประเทศฝรั่งเศสในช่วงหนึ่ง แต่เดิมในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อนเรียกว่า ไพรนคร ต่อมาชาวเวียดนามได้มายึดครองพื้นที่ตรงนี้จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาของเวียดนามว่า ยาดิ่ง ละต่อมาก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นไซ่ง่อน

ประเทศเวียดนาม

ผ่านมาหลายร้อยปี เมื่อมีการแยกประเทศของเวียดนามออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนจึงถือว่าเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ ในต่อมาเวียดนามเหนือยึดได้จึงเป็นชื่อเป็น นครโฮจิมินห์ ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์อย่างเช่นทุกวันนี้ ในนครโฮจิมินห์ได้มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสมากมายในตามพื้นที่เช่น อาคารไปรษณีย์กลาง ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยนอร์เธอดาม ที่เป็นอาคารไปรษณีย์เก่าแก่ซึ่งมีอายุผ่านมาร้อยกว่าปี และถือได้ว่าเป็นศูนย์ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม

ตัวอาคารมีการออกแบบสไตล์ฝรั่งเศสที่มีความโออ่าและอ่อนช้อย ภายในมีการประดับกระจกสี และที่นี่ยังเปิดให้บริการส่งไปรษณีย์ตามปกติรวมถึงยังมีการบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศอีกด้วยนับเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในนครโฮจิมินห์นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้รอบๆนครโฮจิมินห์ก็จะพบสิ่งก่อสร้างสวยงามสไตล์ฝรั่งเศสมากมายได้แก่ โรงละครโอเปร่าไซ่ง่อน ซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากอาคารไปรษณีย์มากนัก เป็นที่ตั้งของโรงละครเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีเช่นกัน ปัจจุบันยังคงเป็นที่ใช้สำหรับการแสดงและคอนเสิร์ตต่างๆอยู่ และยังมีจุดพักผ่อนให้นักท่องเที่ยวได้แวะไปยังจุดถ่ายรูปโรงละครที่สวยงามอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ศาลากลางโฮจิมินห์ ตรงนี้ถือเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญและเป็นย่านการค้าของนักท่องเที่ยวของเมืองเพราะมีศูนย์การค้า ร้านแบรนด์เนมและโรงแรมหรูรอบๆ

อีกทั้งยังอยู่ห่างจากโรงละครไปไม่มากเท่าไหร่นับว่าสามารถเดิมชมทั้ง 3 ที่ได้เลยทีเดียวที่นครโฮจิมินห์ หากนักท่องเที่ยวชอบการเดินทางตามแหล่งธรรมชาติ เวียดนามก็เป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมากเช่นที่อ่าวฮาลอง ซึ่งถูกจดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศเวียดนามที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในอ่าวฮาล่องมีเกาะหินปูนอยู่จำนวน 1969 เกาะ บนยอดแต่ละยอดของเกาะมีต้นไม้อยู่หนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำอยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวแห่งนี้คือ ถ้ำเสาไม้ ที่ภายในประกอบไปด้วยโพรง 3 โพรง มีหินงอกหินย้อยอยู่ภายในถ้ำเป็นจำนวนมาก  นับว่าสวยมากควรไปเที่ยวชมเป็นอย่างมาก เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงามที่รอนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเสมอ