เมียนมา ประเทศอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่หน้าไปเยือน

เมียนมา

เมียนมา หรือ พม่า ชื่อเป็นชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย และยังมีหมู่บ้านชนพื้นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ เป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนา

เมียนมา กับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมียนมา

ดังนั้นจึงมีปูชนียสถาน วัดวาอารามและสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ยังคงความวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของประเทศพม่ามา 2000 กว่าปี ตั้งอยู่ที่เนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า มีความเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยที่องค์เจดีย์มีความสูงถึง 326 ฟุต และมีความกว้างถึง 1355 ฟุตเลยทีเดียว พระเจดีย์ชเวดากองนั้นมีสีทองอร่ามเพราะว่ามีจากการสร้างด้วยทองคำแท้หนักถึง 1100 กิโลกรัม ซึ่งช่างพม่าได้ใช้ทองคำตีเป็นแผ่นหุ้มพระเจดีย์ไว้

รอบลานจะมีวิหารอันวิจิตรงดงามอีก 4 แห่งหนึ่งในนั้นมีลานอธิษฐานที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่สามารถแหงนมองขึ้นไปบนยอดเจดีย์จะได้เห็นภาพงดงามซึ่งหาดูยากของประกายเพชรที่มีน้ำหนักถึง 76.6 กะรัดบนยอดองค์พระมหาเจดีย์แห่งนี้ ในประเทศพม่ายังมีพระเจดีย์ที่น่าท่องเที่ยวอีกมากมายเช่น เจดีย์ชเวชิกอง เจดีชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ที่เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของประเทศพม่าให้เยี่ยมชม

ชายหาดฮาปาลี ณ เมียนมา

เมียนมา

ประเทศพม่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญนั้นคือ หาดฮาปาลี เป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในพม่า เป็นยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ยอดนิยม ชายหาดแห่งนี้มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดที่สามารถชมวิวมหาสมุทรอินเดียได้อย่างชัดเจน บริเวณชายหาดยังมีโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่ง ให้เป็นสถานที่พักของนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้บริเวณชายหาดฮาปาลียังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิธีชีวิตและการทำประมงแบบดั่งเดิมของคนในท้องถิ่นได้อีกด้วย นับว่าเป็นแหล่งท่องที่แห่งเดียวที่สามารถชมทัศนียภาพของธรรมชาติและท่องเที่ยงเชิงเกษตรได้ไปในตัวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีภูเขาโปปา หรือที่เรียกกันว่า มหาคีรีนัต ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพุกามประมาณ 50 กิโลเมตร แต่เดิมในอดีตเคยเป็นภูเขาไฟแต่ปัจจุบันได้ดับไปแล้ว บนยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของวัดตุง คาลัท เป็นวัดที่มีความสำคัญกับเมืองพุกามเป็นอย่างมาก รอบๆภูเขาไฟโปปาเต็มไปด้วยบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากและมีลำธารเล็กๆประมาณ 200 แห่งเลยก็ว่าได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ทุกคนเดินทางไปชมได้โดยรอบสถานที่แห่งนี้เลยทีเดียว ประเทศพม่านับเป็นเมืองที่เพิ่งเปิดประเทศใหม่ ทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้อย่างมาก