ประเทศลาว ประเทศเพื่อนบ้านเราที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียกสั้นๆว่า ประเทศลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  วิถีชีวิตเฉพาะตัวอยู่ในประเทศด้วย

เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่งเช่น หลวงพระบาง หลวงพระบางเป็นเมืองเอกของแขวนหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ

ประเทศลาว

เดิมหลวงพระบางเป็นเมืองที่เก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้างตั้งแต่สถาปนาอาณาจักร เดิมมีชื่อว่า เมืองซวา ต่อมาขุนลอ  ปฐมกษัตริย์ลาวได้ตั้งให้เมืองซวาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักล้านช้างและเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นเชียงทอง  ต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้า ทรงอาราธนาพระบางมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองที่เป็นเมืองหลวง

ประเทศลาว กับวิถีชีวิตคู่กับการท่องเที่ยว

หลังจากนั้นเมืองเชียงทองจึงมีชื่อเรียกว่าหลวงพระบาง สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วหลวงพระบางเป็นเมืองที่ยังคงอณุลักษณ์ วิธีชีวิตแบบดั่งเดิมไว้ และยังคงมีวัดวาอารามที่เก่าแก่ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ในหลวงพระบางจะมีวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สวยงามมากด้วยการสร้างที่มีศิลปะแบบล้านช้าง ภายในอุโบสถมีจิตกรรมฝาพนังเรื่องราวนิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านอย่างสวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางบไสยาสน์ที่มีอายุกว่า 400 ปีอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีวัดถ้ำปากอูหรือถ้ำติ่ง ที่เป็นโพรงถ้ำโบราณกลางแม่น้ำโขง มีหินงอกหินย้อยเล็กน้อย ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 25 กิโลเมตร ในอดีตเป็นที่บูชาภูตผีตามความเชื่อของคนประเทศลาว ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแทน ภายในถ้ำประกอบไปด้วย พระพุทธรูปใหญ่น้อยจำนวนมากมายกว่า 2500 องค์ ส่วนใหญ่ทำขึ้นมาจากไม้ แต่เมื่อตอนค้นพบใหม่ๆมีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำจากทองแต่ถูกลอกออกไปหมด ชาวเมืองจะนิยมมาสักการะพระที่นี่

โดยมีประเพณีความเชื่อนิยมมาตั้งแต่ในสมัยโบราณว่า การนำพระพุทธรูปมาถวายไว้ที่ถ้ำแห่งนี้ในช่วงปีใหม่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับได้เป็นแหล่งท่องที่ของผู้คนที่ชอบประวัติศาสตร์ที่ควรไปเยี่ยมชมสักครั้ง หากใครชอบกลิ่นไอธรรมชาติที่หลวงพระบางยังมีน้ำตกกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกกินปูนที่สูงราวๆ 70 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง บริเวณใกล้ๆน้ำตกจะมีสะพานไหม้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปเพื่อชมวิวในจุดต่างๆอีกด้วย นี้เป็นแค่เมืองเดียวในประเทศลาวยังมีสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวหลายๆคนอาจตกหลุมรักวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีกันมาตั้งแต่โบราณที่สวยงาม กลิ่นไอธรรมชาติที่น่าสัมผัส เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากเมืองที่มลพิษได้เป็นอย่างดี ไม่ควรพลาด