ประเทศอินโดนีเซีย ดินแดนอิเหนาที่น่าลองไปเที่ยวสักครั้ง

ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวที่ควรได้ไปเยือนสักครั้งในชีวิตนั้นคือ เกาะบาหลี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตของผู้คนได้ลงตัวมากๆ จนกลายเป็นสถานที่ยอดนิยม จนนักท่องเที่ยวมากมายต่างขนานนามเกาะแห่งนี้ว่าเป็น อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย กันเลยที่เดียว

บาหลี เป็น 1 ใน 33 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีเมืองที่สำคัญคือ เดนปาซาร์

ประเทศอินโดนีเซีย

ส่วนใหญ่ประชากรในเกาะบาหลีนับถือศาสนาฮินดู ซึ่งวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในบาหลีมีวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นศาสนา หรือภาษาก็ตาม โดยนำมารวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจนกลายเป็นเสน่ห์ของเกาะบาหลีแห่งนี้

นอกจากนี้เกาะบาหลียังมีความงดงามตามธรรมชาติ  และมีกฎหมายห้ามปลูกสิ่งก่อสร้างที่สูงเกิน 15 เมตรบนเกาะนี้ เพื่อรักษาวิธีชีวิตและความเชื่อแบบดั่งเดิมไว้ ที่เกาะบาหลีมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติหลายอย่างได้แก่ น้ำตกกิตกิต ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในเกาะบาหลี สวยงามและเงียบสงบเป็นอย่างมากแต่มีความเชื่อว่าถ้าคู่รักมาเที่ยวด้วยกันจะต้องเลิกรากันไป

ประเทศอินโดนีเซีย มีภูเขาไฟให้เที่ยวด้วยนะ

ปากปล่องภูเขาไฟบาต์ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 30000 ปีมาแล้ว มีโบราณสถานมากมายที่ตั้งอยู่บนเกาะเช่น ปุระทามันอายุน ซึ่งเป็นวัดที่เคยเป็นวังเก่าของรายาแห่งเม็งวีมาก่อน สร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี วังโบราณปุริกังกินัน  บาตูบุหลัน ที่มีชื่อเสียงทางการการแกะสลัก

ในบาหลียังมีอุทยานแห่งชาติบาหลีตะวันออก ที่เป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด นี้เป็นตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะบาหลี ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองอีกด้วย นอกจากบาหลีแล้วยังมีสถานที่สวยงามมากมายในอินโดนีเซียอย่างอื่นอีกอย่างเช่น มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองมาเกอลัง สร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 1293-1393 บุโรพุทโธสร้างขึ้นโดยกษัทตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน

ในชั้นด้านบนสุดของบุโรพุทโธ ถือว่าเป็นส่วนยอดสุดของวิหาร มีลักษณะเป็นฐานวงกลมของเจดีย์องค์ประธาน เวลาที่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นรูปทรงดอกบัวขนาดใหญ่ ที่สวยงาม มีผู้อุปมาภาพว่าเป็นการแสดงถึงการหลุดพ้นทุกสรรพสิ่งในโลก บุโรพุทโธนับเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย  บุโรพุทโธเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่หลงใหลในการเดิมชมโบราณสถาน  ชอบความหลงใหลทางศาสนา สงบจิตใจไม่ควรจะพลาดอย่างยิ่ง