ประเทศกัมพูชา สวรรค์แห่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาของอาเซี่ยน

ประเทศกัมพูชา มีชื่ออย่างทางการว่า พระราชาณาจักรกัมพูชา เดิมเป็นอาณาจักรฟูนันที่มีความรุ่นเรืองมากในทางประวัติศาสตร์

มีการค้นพบโบราณสถานหลายแห่งในประเทศกัมพูชา และถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เช่น นครวัด

เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จแล้ว นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดประมาณ 200000 ตารางเมตร ตัวเทวสถานถือเป็นจุดสำคัญของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาอีกด้วย

ประเทศกัมพูชา

ใช้แรงงานคนนับแสนในการขนหินทรายจากเขาพนมกุเลน ซึ่งมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวปราสาทถึง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 100 ปีได้ ด้วยกำแพงนอกมาความยาวเกือบ 1 กิโลเมตรมีการแกะสลักที่สวยงาม ความงดงาม ความยิ่งใหญ่อลังการของนครวัดนั้นถึงมีคำกล่าวไว้ว่า ควรไปนครวัดสักครั้งก่อนที่จะตาย

ประเทศกัมพูชา มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง วิมานเอกราช

นอกจากนครวัดแล้วยังมีเทวสถานอื่นๆอีกมากมายที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรูปประวัติศาสตร์ของขอม นอกจากเทวสถานแล้วประเทศกัมพูชายังที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมแบบอื่นอีกเช่น วิมานเอกราช หรืออนุสาวรีย์อิสรภาพที่ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียน ถนนนโรดมสีหนุวิล ร้างขึ้นเมื่อปี 1958 เป็นอนุสาวรีย์เพื่อรำลึกถึงการเป็นเอกราชคืนจากประเทศฝรั่งเศส ที่มีการออกแบบโดยช่างสถาปนิกขาวกัมพูชาอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นตามแบบศิลปะขอม ด้านบนสลักด้วยลวดลายดอกบัวตูม ประดับด้วยหัวพญานาคซึ่งเลียนแบบมาจากนครวัด วิมารเอกราชยังใช้เป็นการสิ้นสุดสงครามในกัมพูชาอีกด้วย

นับเป็นแหลางท่องเที่ยวที่คล้ายกับหอไอเฟล ของประเทศฝรั่งเศส หรือ หอนาฬิกาของประเทศอังกฤษเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั้นคือ ตลาดใหม่ ไม่ใช่เพิ่งเปิดใหม่แต่เป็นชื่อเรียกของตลาดแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 1937 ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เป็นตึกที่มีลักษณะแบบอาร์ตเดโกซึ่งมีเพดานที่สูงมาก ภายในส่วนใหญ่จะมีการขายสิ้นค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน แต่ถ้าเป็นของที่ระลึกต้องไปตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด ชาวรัสเซียมาอยู่ที่นี้จำนวนมากจึงเรียกว่าตลาดรัสเซียนั้นเอง

ที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งของเก่าของใหม่ สิ้นค้าแท้สินค้าเลียนแบบ ให้เลือกมากมาย มีผ้าไหมเขมร จนไปถึงเฟอร์นิเจอร์เลียนแบบของเก่าที่มีราคาถูกมากอยู่ด้วย อีกทั้งยังมีตลาดกลางคืนที่เรียกกันว่า ไนท์ มาร์เกต ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไปมากนัก ตลาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวเขมรนิยมเดินกันมากมาย  นับว่าประเทศเขมรหรือกัมพูชายังเป็นสถานที่ค่อนข้างน่าเที่ยวอย่างมาก